Konkursbon till salu

Rawsome Days AB:s konkursbo.

För konkursboets räkning utbjudes verksamheten bestående av hälsocaféverksamhet och hälsostudio. Bolaget har träning- och yogaklasser samt föreläsningar, kurser och utbildningar. Bolaget har även anordnat resor och utbildning utanför Sverige. Därutöver har Bolaget tillhandahållit en butiksdel med klädesförsäljning.

Verksamheten bedrivs i förhyrda lokaler i centrala Skövde på Hertig Johans gata 6. Bolaget försattes i konkurs vid Skaraborgs tingsrätt 2022-01-17. Konkursförvaltaren driver verksamheten vidare.

Skriftligt anbud ska vara konkursförvaltaren, advokat Johan Lindgren, tillhanda senast den 11 februari 2022.

Anbudsunderlag kan beställas på telefon 0501-165 45 alternativt e-post kontoret@advokaterna-lvh.se Frågor angående verksamheten eller anbudsförfarandet kan ställas till Hannes Hugo-Persson, telefon 070-147 50 80.

Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätten att sälja verksamheten underhand innan anbudstidens utgång.