Konkursbon till salu

Tedhoj Fastigheter AB i konkurs

För konkursboets räkning utbjudes hyresfastigheten Falköping Slutarp 7:5 med adress Hallagårdsgatan 1, 521 72 Slutarp.

Skriftligt anbud ska vara konkursförvaltaren, advokat Johan Lindgren, tillhanda senast den 18 juni 2021.

Anbudsunderlag kan beställas på telefon 0501-165 45 alternativt e-post kontoret@advokaterna-lvh.se Frågor angående fastigheten eller anbudsförfarandet kan ställas till Hannes Hugo-Persson. Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätten att sälja fastigheten underhand innan anbudstidens utgång.