Historik

Advokatbyrån har sitt ursprung i Ristedts Advokatbyrå. Einar Persson (senare Ristedt) började efter sin jur. kand. examen i Uppsala 1926 på Patentverket i Stockholm.
1927 flyttade Einar ”hem” och startade juridisk byrå i Falköping. 1930 flyttades verksamheten till Karlagatan 5 i Mariestad där den bedrivs än i dag.

1965 anställdes Claes Ljungberg som då hade tagit tjänstledigt från Atlas Copco. I samband med Einars bortgång 1968 övertog Claes Ljungberg verksamheten.

1981 anställdes Erland von Hofsten som då lämnade sitt arbete som bankjurist på Skaraborgsbanken.

Johan Lindgren, som även har ett förflutet som bankjurist inom Sparbanken och Skaraborgsbanken i Göteborg kom in i verksamheten 1991, då han och Erland von Hofsten förvärvade advokatbyrån från Claes Ljungberg.

Året efter, 1992, anslöt Bengt Ringqvist som då lämnade sitt arbete som jurist på Petroleumhandelns Riksförbund i Stockholm.

År 2000 öppnades ett kontor i Skövde samt välkomnades Thomas Berner som ny kollega. Thomas hade dessförinnan varit verksam under flera år som advokat i Skövde samt även han med ett förflutet som bankjurist inom Sparbanken.

Under 2020 anställdes Hannes Hugo-Persson efter fullgjord tingsnotarietjänstgöring vid Skaraborgs tingsrätt. Juristutbildningen genomfördes vid Uppsala Universitet där del av utbildningstiden varit förlagd till Universität Salzburg respektive Melbourne Law School. Utlandsstudierna har innefattat
bl.a. internationell rätt, avtalsrätt och redovisning. Efter examen arbetade Hannes på Handelsbanken i Stockholm fram till tingsnotarietjänstgöringen.