Jurister & medarbetare

Jurister

Advokat Erland von Hofsten
Affärsjuridik,
obeståndsrätt

Jur kand: 1976
Advokat: 1983
Språk: svenska, engelska
erland@advokaterna-lvh.se
Mobil: 070-816 54 59

Advokat Johan Lindgren
Affärsjuridik, obeståndsrätt,
fastighetsrätt

Jur kand: 1981
Advokat: 1987
Språk: svenska, engelska
johan@advokaterna-lvh.se
Mobil: 070-699 99 60

Advokat Bengt Ringqvist
Affärsjuridik, obeståndsrätt,
fastighetsrätt, tvistemål

Jur kand: 1988
Advokat: 1994
Språk: svenska, engelska
bengt@advokaterna-lvh.se
Mobil: 070-609 68 80

Advokat Thomas Berner
Affärsjuridik, brottmål,
fastighetsrätt, tvistemål

Jur kand: 1982
Advokat: 1990
Språk: svenska, engelska
thomas@advokaterna-lvh.se
Mobil: 070-816 65 58

Jur kand Hannes
Hugo-Persson

Affärsjuridik, obeståndsrätt,
fastighetsrätt, tvistemål

Jur kand: 2017
Språk: svenska, engelska
hannes@advokaterna-lvh.se
Mobil: 070-147 50 80

Övriga medarbetare

Ann-Sofie Sundberg Fridell
Redovisning byrån
Handläggare obeståndsärenden
E-post: ann-sofie@advokaterna-lvh.se

Lotta Lindström
Lönegaranti
Handläggare obeståndsärenden
E-post: lotta@advokaterna-lvh.se

Susanne Reimer
Sekreterare
Handläggare obeståndsärenden
E-post: susanne@advokaterna-lvh.se