• Advokatfirma med kontor i Mariestad & Skövde

Välkommen till Advokatfirman Lindgren & von Hofsten AB, Anno 1927

Våra klienter är huvudsakligen mindre och medelstora företag som vi biträder vid exempelvis företagsöverlåtelser, upprättande av aktieägaravtal, distributionsavtal, leveransavtal, licensavtal och dylikt. I tvistemål biträder vi klienterna vid domstols- och skiljeförfaranden.

Vi har lång och gedigen erfarenhet av affärsjuridik, obeståndsrätt, tvistemål, fastighetsrätt och brottmål.

Affärsjuridik

Samtliga advokater på advokatbyrån biträder mindre och medelstora företag i olika affärsjuridiska frågor.
Läs mer

Obeståndsrätt

Vi har stor erfarenhet av obeståndsfrågor.
Läs mer

Tvistemål

Ibland söker våra klienter hjälp i tvistemål av varierande art och omfattning.
Läs mer

Fastighetsrätt

Vi företräder såväl bolag som privatpersoner avseende fastighetsrättsliga frågor.
Läs mer

Brottmål

Vid misstanke om brott äger den misstänkte alltid rätt att biträdas av försvarare.
Läs mer

Våra jurister

Advokat Erland von Hofsten
Affärsjuridik,
obeståndsrätt

Jur kand: 1976
Advokat: 1983
Språk: svenska, engelska
E-post: erland@advokaterna-lvh.se
Mobil: 070-8165 459

Advokat Johan Lindgren
Affärsjuridik, obeståndsrätt,
fastighetsrätt

Jur kand: 1981
Advokat: 1987
Språk: svenska, engelska
E-post: johan@advokaterna-lvh.se
Mobil: 070-6999 960

Advokat Bengt Ringqvist
Affärsjuridik, obeståndsrätt, fastighetsrätt, tvistemål

Jur kand: 1988
Advokat: 1994
Språk: svenska, engelska
E-post: bengt@advokaterna-lvh.se
Mobil: 070-6096 880

Advokat Thomas Berner
Affärsjuridik, brottmål,
fastighetsrätt, tvistemål

Jur kand: 1982
Advokat: 1990
Språk: svenska, engelska
E-post: thomas@advokaterna-lvh.se
Mobil: 070-8166 558